رویدادها

ثبت شماره شبا و کارت بانکی برای دریافت سهمیه بنزین

اطلاعیه سامانه حمل و نقل نوین ماکسیم در خصوص ثبت شماره شبا و کارت بانکی رانندگان برای دریافت سهمیه بنزین


پیشنهاد از راننده، انتخاب با مسافر

ماکسیم قابلیت جدیدی را با عنوان «پیشنهادهای رانندگان» به اپلیکیشن خود افزود


logo-samandehi