درخواست تاکسی

برای ثبت درخواست تاکسی و سایر خدمات، اپلیکیشن را ازطریق لینک‌های زیر نصب کنید:

واحد کنترل کیفیت خدمات

انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

دفتر شرکت

آدرس دفتر

مدیریت

سعید امینی

روابط عمومی

ایمیل

pr@taximaxim.ir

واحد تبلیغات

logo-samandehi