ماکسیم: سامانه‌ی هوشمند درخواست خودرو. ارائه خدمات حمل و نقل نوين توسط رانندگان.
logo-samandehi