درخواست تاکسی

اپلیکیشن درخواست خودروی «ماکسیم»

واحد کنترل کیفیت خدمات

انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

روابط عمومی

ایمیل

pr@taximaxim.ir

واحد تبلیغات

logo-samandehi