درخواست تاکسی

اپلیکیشن درخواست خودروی «ماکسیم»

دفتر شرکت

آدرس

مدیریت

سیدرضا ترابی

واحد کنترل کیفیت خدمات

انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

روابط عمومی

ایمیل

pr@taximaxim.ir

واحد تبلیغات

logo-samandehi