News

​آغاز فعالیت ماکسیم در پایتخت مقاومت ایران

دزفول، شهر آرمیده بر مسیر رودخانه دز یکی از شهرهای باستانی ایران در جلگه خوزستان بوده که بعد از دوران دفاع مقدس به آن پایتخت مقاومت ایران گفته می شود. ماکسیم مفتخر است که از امروز فعالیت خود در پایتخت مقاومت ایران را آغاز کرده است.


​آغاز فعالیت ماکسیم در شهر یاقوت های سرخ ِ ساوه

ساوه را یکی از شهرهای باستانی ایران می دانند که قدمت آن به دوره ساسانیان می رسد. این شهر که روزگاری در مسیر جاده ابریشم قرار داشته امروزه وسیع ترین شهرستان استان مرکزی بوده و همگی این شهر را با انارهایش به خاطر می آورند. ماکسیم از امروز فعالیت خود در شهر یاقوت های سرخ ِ ساوه را آغاز کرد.


​استارت ماکسیم در نخستین خیابان ایران

خیابان سپه در شهر قزوین را نخستین خیابان ایران نامیده اند. از امروز مردم قزوین می توانند از خدمات ماکسیم در شهر خود استفاده کنند.


logo-samandehi