ماکسیم در رسانه‌ها / نظارت رقیب عمومی بر رقبای خصوصی!

ماکسیم در رسانه‌ها / نظارت رقیب عمومی بر رقبای خصوصی!

27.07.2019
حمید بذرگرشهرداریتاکسی آنلاینماکسیم در رسانه‌ها

یکی از مهم‌ترین مسائلی که صاحبان پلتفرم‌های تاکسی آنلاین در مورد بحث نظارت تاکسیرانی بر کسب‌وکارشان مطرح می‌کنند، بحث رقابت است و اینکه تاکسیرانی که کارپینو را دارد و عملاً رقیب دیگران است، چگونه می‌تواند بر رقبایش نظارت کند. هر‌چند تاکسیرانی اخیراً اعلام کرده است که کارپینو دیگر به آنها تعلق ندارد.

همچنین مسئله دیگر مربوط به عدم سنخیت سازوکار شهرداری و تاکسیرانی با تاکسی‌های آنلاین است؛ قدیمی‌ بودن، سنتی‌ بودن، عدم آشنایی با مسائل آنلاین‌ها و مباحثی چون رقابت و از میدان بیرون‌ کردن رقیب، از دیگر مسائلی است که مدیران تاکسی‌های آنلاین معتقدند که تاکسیرانی نمی‌تواند ناظر بر کارشان باشد.

ضمن اینکه آنها زیر نظر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنند و تاکنون از رگولیشن مشخصی پیروی کرده‌اند. حمید بذرگر، مدیرعامل ماکسیم نیز با دیگران هم‌داستان است و نقطه‌نظرات خودش را نیز با «شنبه» در میان گذاشته است.

برای مطالعه مصاحبه به سایت شنبه مراجعه کنید.

logo-samandehi