تایید صلاحیت رانندگان سرویس درخواست خودروی ماکسیم از این پس از سوی پلیس و ظرف 48 ساعت انجام خواهد شد.

روند تایید صلاحیت رانندگان سرویس های درخواست خودرو تا پیش از این به صورت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه از سوی رانندگان و ارائه آن به این شرکت ها بود ولی از این پس صلاحیت این رانندگان به صورت آنلاین و از طریق پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی ماکسیم، فرآیند تهیه گواهی عدم سوءپیشینه یکی از فرآیندهای زمان بر در زمینه آغاز همکاری رانندگان با سرویس های درخواست خودرو بود. این گواهی ها علاوه بر زمان بر بودن تنها استعلام هایی را پوشش می داد که منجر به حکم قضایی شده اند. در این شیوه جدید اما به شیوه آنلاین علاوه بر کوتاه شدن زمان استعلام به 48 ساعت، سوابق بیشتری از افراد از جمله سابقه بازداشت در کلانتری نیز مشخص می شود.

بر اساس این طرح که برای همه سرویس های درخواست خودرو آنلاین ارائه شده، تایید یا رد صلاحیت رانندگان به طور کامل به پلیس امنیت و اماکن واگذار شده است و سرویس های درخواست خودرو نقش مستقیمی در تایید صلاحیت افرادی که متقاضی پیوستن به ناوگان آنها هستند نخواهند داشت.

کلیه رانندگانی که تا امروز به ماکسیم پیوسته اند نیز مورد ببرسی مجدد توسط این سامانه قرار می گیرند و صلاحیت آنها از سوی پلیس اماکن مورد بازنگری قرار می گیرد.

لازم به ذکر است این طرح با وجود تسریع در روند پیوستن رانندگان متقاضی به سرویس درخواست خودروی ماکسیم، به دلیل نظارت مستقیم پلیس موجب افزایش امنیت سفرها برای مسافران خواهد شد.

logo-samandehi