​سامانه سماس: مشاهده وضعیت سهمیه سوخت رانندگان

​سامانه سماس: مشاهده وضعیت سهمیه سوخت رانندگان

23.02.2020
سامانه سماسسهمیه بنزین تاکسی های آنلاینسهمیه بنزینرانندگان ماکسیم

سامانه سماس: مشاهده وضعیت سهمیه سوخت رانندگان

به گزارش روابط عمومی ماکسیم، رانندگان محترم ماکسیم می‌توانند برای تغییر یا بازنشانی رمز اعتبار سوخت و همین‌طور مشاهده تاریخچه واریز اعتبار و مانده اعتبار سوخت خود به نشانی الکترونیکی سامانه سماس مراجعه کنند:
samas.moi.ir

همچنین رانندگان ماکسیم از تاریخ 26 بهمن‌ماه می‌توانند با هر کارت بانکی که به اسم خودشان ثبت شده است، از اعتبار بنزین خود استفاده کنند و دیگر اعلام شماره کارت بانکی ضروری نیست.

logo-samandehi