رویدادها یادداشت‌های دارای تگ "پرداخت های ماکسیم"

​اتصال پرداخت‌های رانندگان ماکسیم به سرویس خودکار بانکی

ماکسیم در نظر دارد برای تسریع در پرداخت‌های بانکی خود به رانندگان، سرویس پرداخت خود را به سیستم خودکار بانکی متصل کند. به گزارش روابط عمومی ماکسیم، با توجه به سیاست تسهیل در پرداخت‌های بانکی به رانندگان و نیز اتوماتیزاسیون کردن سرویس پرداخت، سرویس درخواست خودروی ماکسیم در نظر دارد شیوه پرداخت‌های خود به رانندگان را به سیستم خودکار بانکی وصل کند.


logo-samandehi