تاکسی بگیرید

ماکسیم: سامانه‌ی هوشمند درخواست خودرو. ارائه‌ی خدمات حمل‌ونقل نوین توسط رانندگان.
روش استفاده از اپلیکیشن آسان است
logo-samandehi