درخواست تاکسی

برای ثبت درخواست تاکسی و سایر خدمات، اپلیکیشن را ازطریق لینک‌های زیر نصب کنید:

واحد کنترل کیفیت خدمات

انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

دفتر شرکت

آدرس دفتر

لنگرود، پنج کیلومتری رودسر، چینی‌جان، روبه‌روی پمپ بنزین سینا

ساعت کاری

‫شنبه‬ - ‫چهارشنبه‬: ‫از 8:00 تا 18:00‬

مدیریت

پیام حدادپور

روابط عمومی

ایمیل

pr@taximaxim.ir

واحد تبلیغات

logo-samandehi